Skip to content

cdiap del maresme per a web
cdiap-del-maresme-pàgina-inici

Com acompanyem a les famílies?

Atenció a les famílies

Acollida, valoració i diagnòstic

Com treballem en la comunitat?

0
Nens i nenes ateses
0
Anys d'activitat

Espai de consultes per a famílies o professionals de nens i nenes no ateses

Cdiap online