El treball en xarxa del CDIAP del Maresme

Periòdicament, des del CDIAP del Maresme realitzem coordinacions amb diferents serveis per compartir impressions i treballar conjuntament en benefici dels i les menors ateses al centre.

En funció de les necessitats de cada cas, es poden realitzar coordinacions amb:

Hospitals de referència

Coordinant-nos amb diferents professionals especialistes que atenen nens i nenes: (neuropediatria, neonatologia, otorrinolaringologia, traumatologia, etc.)

EAP i escoles

De tots els nens i nenes ateses, amb el previ consentiment familiar, es duen a terme almenys dues trobades per curs escolar amb els diferents professionals que intervenen en l’aprenentatge del nen o de la nena.

ONCE

En casos d’infants amb dany cerebral que veuen compromeses algunes de les funcions visuals (alerta, fixació, atenció i seguiment) i /o el processament visual, per tal de valorar el cas i assessorar els i les professionals i a les famílies per optimitzar els recursos visuals del/la nen/nena i millorar les funcions i processament visual.

CREDA

Per donar assessorament a professionals del CDIAP del Maresme i a pares i mares en els nens i nenes que tenen pèrdua auditiva, així com per fer seguiment dels casos i posteriorment una derivació quan s’acaba l’atenció al CDIAP del Maresme.

Serveis Socials

Es realitzen coordinacions amb els i les treballadores socials i educadores socials de les àrees bàsiques de salut i dels ajuntaments de les poblacions que atenem.

CSMIJ (Centre de salut mental infantil i juvenil)

En finalitzar l’atenció al CDIAP del Maresme, ens coordinem amb els i les professionals que continuaran atenent als nostres nens i nenes.

Pediatria de sanitat pública o privada