Qui som?

El CDIAP del Maresme és un servei de la Fundació el Maresme adreçat a les famílies preocupades per qualsevol aspecte del desenvolupament del/la seu/va fill/a durant la primera infància. Atenem infants fins als 6 anys, prioritzant els nadons i menors de 3 anys. L’objectiu és la prevenció, la detecció primerenca, el diagnòstic i el tractament.

El CDIAP del Maresme és un servei concertat amb la Generalitat de Catalunya que ofereix l’atenció terapèutica gratuïta a totes les famílies.

En què et podem ajudar?

Atenem les dificultats, alteracions, trastorns en el desenvolupament, ja sigui en l’àrea de la motricitat, de la comunicació, de la relació, del llenguatge, àrea sensorial, emocional, de criança, multifactorial, etc. Acompanyem les famílies en el procés de criança dels seus fills.

Tanmateix, intervenim en situacions de risc social, que poden interferir en el bon desenvolupament de l’infant en els primers anys de vida. Aquestes dificultats poden ser de caràcter transitori o permanent.

CDIAP contacte
CDIAP del Maresme 40 anys

Descobreix l'equip del CDIAP del Maresme

CDIAP històric