Prevenció i detecció del CDIAP del Maresme

Les tasques de prevenció i detecció del CDIAP del Maresme es desenvolupen en col·laboració amb altres serveis de l’entorn sanitari, educatiu de la primera infància i social, amb la finalitat de:

cdiap del maresme_escoles bressol mataró_xerrada

Docència

Xerrades formatives

Xerrades formatives a alumnes que cursen TEI (Tècnic d’Educació Infantil) i TIS (Tècnic d’Integració Social) als instituts Puig i Cadafalch de Mataró i l’Institut Maremar del Masnou. Des del CDIAP del Maresme participem en la formació de futurs professionals amb xerrades sobre el desenvolupament infantil i la importància de la prevenció a les escoles bressol.

Jornades CDIAP del Maresme

Des de l’any 1993 i fins al 2019, hem organitzat un total de 25 jornades tècniques sobre desenvolupament infantil i atenció a la infància. Les jornades del CDIAP del Maresme són un espai de reflexió i de treball en xarxa referent per als equips professionals que treballen amb la petita infància:

1993
Prevenció i desenvolupament primerenc
1994
El treball amb la família
1995
Senyals d’alerta en la primera infància
1996
El món escolar i l’infant amb dificultats
1997
Les dificultats dels professionals davant l’assistència a la infància
1998
Infància i realitat quotidiana
1999
Noves organitzacions de risc
2000
L’autoritat com a funció estructuradora de la primera infància
2001
Atenció a la infància en situació de risc social
2002
Reproducció assistida i família
2003
Néixer prematur
2004
Els professionals de la infància davant l’adopció
2005
Sentir-hi bé, créixer bé
2006
Què esperem dels infants
2008
Atenció precoç: experiències, projectes, preguntes, i mirades
2009
L’infant vulnerable
2010
El nen ens parla a través del seu cos
2011
El desig de comunicar: un camí cap el llenguatge
2012
Sumant esforços en l’abordatge de l’autisme
2013
20 anys compartint: punt de trobada de professionals de la petita infància
2014
La criança com a base de salut mental
2015
El retard del llenguatge com a motiu de consulta
2016
TDHA en la justa mesura
2017
Família immigrada: entendre per a aprendre
2019
Qui m’ha d’ajudar a créixer? Salut Mental en família
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019